درباره مافروشگاه فراکوشان از سال 1372 کار خود را در زمینه کلیه قطعات الکترونیک آغاز کرده و از همان سال شروع به واردات قطعات الکترونیک و صنعتی نمود و در سال 1381 واردات از کشور چین را آغاز کرده است و همیشه پیگیر بهترین کیفیت قطعات بودیم و انواع مختلف برندهای رله را وارد کرده و به فروش رساندیم و در نهایت بهترین رله که دارای استانداردهای جهانی و یکی از برترین برندهای چین میباشد را برگزیده و موفق به اخذ نمایندگی آن شده ایم که برند HKE میباشد و در زمینه آداپتور و سویچینگ نیز بهترین کیفیت را با برند LXO وارد میکنیم.