راهنمای ثبت ناماز قسمت بالا سمت چپ بر روی ثبت نام/ ورود کلیک کنید. اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید با وارد کردن شماره تلفن و رمز وارد حساب کاربری خود شوید . اگر قبلا در سایت ثبت نام نکرده اید بر روی عضو سایت نیستید ثبت نام کنید کلیک کنید.
در صفحه ی باز شده سماره موبایل خود را در فیلد مربوط به شماره همراه وارد کنید. در قسمت بعدی نام و نام خانوادگی خود را به صورت فارسی وارد کنید.  اگر معرف دارید شماره موبایل وی را در قسمت شماره موبایل معرف وارد کرده و در غیر اینصورت این قسمت را خالی بگذارید.
 پذیرفتن قوانین و مقررات را تایید کنید.
در قسمت بعدی حاصل جمع دو عدد داده شده را وارد کنید.
پس از انجام مراحل بالا یک رمز به شماره موبایل شما پیامک خواهد شد. 
در صفحه ورود با وارد کردن شماره موبایل و رمز پیامک شده وارد حساب کاربری خود شوید.