آی سی رگلاتور L7808CV ST
  آی سی رگلاتور L7808CV ST
  102001002
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۲
  ۴,۹۹۵ تومان
   آی سی رگلاتور L7809CV ST
  آی سی رگلاتور L7809CV ST
  102001003
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۳
  ۴,۹۹۵ تومان
   آی سی رگلاتور L7812CV ST
  آی سی رگلاتور L7812CV ST
  102001004
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۴
  ۴,۹۹۵ تومان
   آی سی رگلاتور L7815CV ST
  آی سی رگلاتور L7815CV ST
  102001005
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۵
  ۵,۱۳۰ تومان
   آی سی رگلاتور L7824CV ST
  آی سی رگلاتور L7824CV ST
  102001006
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۶
  ۷,۹۶۵ تومان
   ای سی رگلاتور MIC 29302WU MICROCHIP
  ای سی رگلاتور MIC 29302WU MICROCHIP
  132006
  ۱۳۲۰۰۶
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  SMD(QUAD BUFFER)74F125C
  SMD-QUAD BUFFER-74F125C
  132002
  ۱۳۲۰۰۲
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  آی سی SA9904 BSA SMD
  آی سی SA9904 BSA SMD
  132004
  ۱۳۲۰۰۴
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی TEL3117A SMD
  آی سی TEL3117A SMD
  132001
  ۱۳۲۰۰۱
  ۴۰,۵۰۰ تومان
  ای سی 74ABT244D SMD
  ای سی 74ABT244D SMD
  132007
  ۱۳۲۰۰۷
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  ای سی 74HC595D SMD
  ای سی 74HC595D SMD
  102002047
  ۱۰۲۰۰۲۰۴۷
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  ای سی ATMEGA64A-AU-1544
  ای سی ATMEGA64A-AU-1544
  132005
  ۱۳۲۰۰۵
  ۶۷,۵۰۰ تومان
  ای سی JRC 4558 TAIWAN SMD
  ای سی JRC 4558 TAIWAN SMD
  132008
  ۱۳۲۰۰۸
  ۲,۷۰۰ تومان
   آی سی رگلاتور L7805CV ST
  آی سی رگلاتور L7805CV ST
  102001001
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۱
  ناموجود
  ای سی LM324 SMD
  ای سی LM324 SMD
  132010
  ۱۳۲۰۱۰
  ناموجود
  ای سی RM9003B SMD
  ای سی RM9003B SMD
  132009
  ۱۳۲۰۰۹
  ناموجود

   آی سی SMD

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله