ترمینال

ترمینال

کانکتور

کانکتور

پین هدر

پین هدر
+ -4 دسته‌بندی دیگر
   ترمینال KF300 2PIN
  ترمینال KF300 2PIN
  118001005
  ۱۱۸۰۰۱۰۰۵
  ۲,۴۶۶ تومان
   ترمینال KF301 5/0 2PN KAIFEN0
  ترمینال KF301 5/0 2PN KAIFEN0
  118001001
  ۱۱۸۰۰۱۰۰۱
  ۲,۶۰۳ تومان
   ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 10PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 10PIN
  118004011
  ۱۱۸۰۰۴۰۱۱
  ۱۴,۰۰۰ تومان
   ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 3PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 3PIN
  118004004
  ۱۱۸۰۰۴۰۰۴
  ۴,۱۱۰ تومان
   ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 5PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 5PIN
  118004006
  ۱۱۸۰۰۴۰۰۶
  ۷,۰۰۰ تومان
   ترمینال نر و ماده استریت مس2EDG 5/08 7PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس2EDG 5/08 7PIN
  118004008
  ۱۱۸۰۰۴۰۰۸
  ۹,۸۰۰ تومان
   ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 12PIN
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 12PIN
  118002013
  ۱۱۸۰۰۲۰۱۳
  ۱۶,۸۰۰ تومان
   ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 7PIN
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 7PIN
  118002008
  ۱۱۸۰۰۲۰۰۸
  ۹,۸۰۰ تومان
   ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 8PIN
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 8PIN
  118002009
  ۱۱۸۰۰۲۰۰۹
  ۱۱,۲۰۰ تومان
  D کانکتور 9PIN FEMALE
  D کانکتور 9PIN FEMALE
  117004002
  ۱۱۷۰۰۴۰۰۲
  ۶,۸۵۰ تومان
  D کانکتور 9PIN MALE
  D کانکتور 9PIN MALE
  117004001
  ۱۱۷۰۰۴۰۰۱
  ۳,۵۶۲ تومان
  PIN H 2*40 R.A پین هدر مادگی
  PIN H 2*40 R.A پین هدر مادگی
  117005006
  ۱۱۷۰۰۵۰۰۶
  ۱۹,۸۶۵ تومان
  PIN H 2*40 پین هدر مادگی
  PIN H 2*40 پین هدر مادگی
  117005005
  ۱۱۷۰۰۵۰۰۵
  ۷,۰۹۶ تومان
  PIN HEADER 1*40 پین هدر مادگی
  PIN HEADER 1*40 پین هدر مادگی
  117005004
  ۱۱۷۰۰۵۰۰۴
  ۳,۵۸۹ تومان
  PIN HEADER 2*40 پین هدر
  PIN HEADER 2*40 پین هدر
  117005007
  ۱۱۷۰۰۵۰۰۷
  ۳,۴۹۳ تومان
  پین هدر PIN HEADER 1*40 R.A
  پین هدر PIN HEADER 1*40 R.A
  117005003
  ۱۱۷۰۰۵۰۰۳
  ۴,۱۱۰ تومان
  پین هدر مادگی PIN HEADER 1*40 R.A
  پین هدر مادگی PIN HEADER 1*40 R.A
  117005002
  ۱۱۷۰۰۵۰۰۲
  ۸,۱۲۰ تومان
  پین هدر نری PIN HEADER 1*40
  پین هدر نری PIN HEADER 1*40
  117005001
  ۱۱۷۰۰۵۰۰۱
  ۲,۰۵۵ تومان
  ترمینال 128 5/0 2PIN
  ترمینال 128 5/0 2PIN
  118001006
  ۱۱۸۰۰۱۰۰۶
  ۱,۹۱۸ تومان
  ترمینال 128 5/0 3PIN
  ترمینال 128 5/0 3PIN
  118001007
  ۱۱۸۰۰۱۰۰۷
  ۲,۸۷۷ تومان
  ترمینال 128 7/5 2PIN
  ترمینال 128 7/5 2PIN
  118001008
  ۱۱۸۰۰۱۰۰۸
  ۳,۷۱۲ تومان
  ترمینال DF300V 5/0 2PIN DF
  ترمینال DF300V 5/0 2PIN DF
  118001003
  ۱۱۸۰۰۱۰۰۳
  ۲,۶۰۳ تومان
  ترمینال DF300V 5/0 3PIN DF
  ترمینال DF300V 5/0 3PIN DF
  118001004
  ۱۱۸۰۰۱۰۰۴
  ۳,۹۰۴ تومان
  ترمینال KF301 5/0 3PIN KAIFENG
  ترمینال KF301 5/0 3PIN KAIFENG
  118001002
  ۱۱۸۰۰۱۰۰۲
  ۳,۹۹۰ تومان
  ترمینال مشکی JAPON OTAX 3PIN
  ترمینال مشکی JAPON OTAX 3PIN
  118003001
  ۱۱۸۰۰۳۰۰۱
  ۱۶۴,۴۰۰ تومان
  ترمینال نر و ماده KF2EDGK+R 5/08 4PIN R.A
  ترمینال نر و ماده KF2EDGK+R 5/08 4PIN R.A
  118002002
  ۱۱۸۰۰۲۰۰۲
  ۶,۲۲۱ تومان
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 2PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 2PIN
  118004003
  ۱۱۸۰۰۴۰۰۳
  ۲,۷۴۰ تومان
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 4PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 4PIN
  118004005
  ۱۱۸۰۰۴۰۰۵
  ۵,۴۸۰ تومان
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 6PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 6PIN
  118004007
  ۱۱۸۰۰۴۰۰۷
  ۸,۴۰۰ تومان
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 8PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 8PIN
  118004009
  ۱۱۸۰۰۴۰۰۹
  ۱۱,۲۰۰ تومان
  ترمینال نر و ماده استریت مس KF2EDGK KEFA 4PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس KF2EDGK KEFA 4PIN
  118002001
  ۱۱۸۰۰۲۰۰۱
  ۵,۸۸۰ تومان
  ترمینال نر و ماده استریت مس KF2EDGK KEFA 6PIN
  ترمینال نر و ماده استریت مس KF2EDGK KEFA 6PIN
  118002004
  ۱۱۸۰۰۲۰۰۴
  ۱۰,۶۶۸ تومان
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 10PIN
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 10PIN
  118002011
  ۱۱۸۰۰۲۰۱۱
  ۱۳,۷۰۰ تومان
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 11PIN
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 11PIN
  118002012
  ۱۱۸۰۰۲۰۱۲
  ۱۵,۴۰۰ تومان
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 2PIN
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 2PIN
  118002001
  ۱۱۸۰۰۲۰۰۱
  ۲,۷۴۰ تومان
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 3PIN
  ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 3PIN
  118002004
  ۱۱۸۰۰۲۰۰۴
  ۴,۱۱۰ تومان

   اتصالات CONNECTORS

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله