ترانزیستور 9018 ۱۰۳۰۰۲۱۰۹

  • قیمت خرید ۲۷۴ تومان
    عدد بسته 100 عددی
خیر
بله