ترانزیستور ST26025A ST
  ترانزیستور ST26025A ST
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۹۸,۶۴۰ تومان
  ترانزیستور TR BUS13A
  ترانزیستور TR BUS13A
  BUS13A
  BUS۱۳A
  ۴۵,۲۱۰ تومان
  ترانزیستور TR L7812 TO3
  ترانزیستور TR L7812 TO3
  L7812
  L۷۸۱۲
  ۱۸,۲۲۱ تومان
  ترانزیستور TR MJ11013
  ترانزیستور TR MJ11013
  MJ11013
  MJ۱۱۰۱۳
  ۹۵,۹۰۰ تومان
  ترانزیستور TR MJ11015
  ترانزیستور TR MJ11015
  MJ11015
  MJ۱۱۰۱۵
  ۱۰۲,۷۵۰ تومان
  ترانزیستور TR MJ11016
  ترانزیستور TR MJ11016
  MJ11016
  MJ۱۱۰۱۶
  ۱۰۲,۷۵۰ تومان
  ترانزیستور TR MJ15022
  ترانزیستور TR MJ15022
  MJ15022
  MJ۱۵۰۲۲
  ۹۵,۹۰۰ تومان
  ترانزیستور TR MJ15023
  ترانزیستور TR MJ15023
  MJ15023
  MJ۱۵۰۲۳
  ۹۵,۹۰۰ تومان
  ترانزیستور TR MJ15024
  ترانزیستور TR MJ15024
  MJ15024
  MJ۱۵۰۲۴
  ۹۵,۹۰۰ تومان
  ترانزیستور TR MJ15025
  ترانزیستور TR MJ15025
  MJ15025
  MJ۱۵۰۲۵
  ۹۵,۹۰۰ تومان
  ترانزیستور TR 2N3773
  ترانزیستور TR 2N3773
  2N3773
  ۲N۳۷۷۳
  ناموجود
  ترانزیستور TR 2N6609
  ترانزیستور TR 2N6609
  2N6609
  ۲N۶۶۰۹
  ناموجود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله