ترمینال نر و ماده استریت مس 2EDG 5/08 3PIN ۱۱۸۰۰۴۰۰۴

  • قیمت خرید ۴,۱۱۰ تومان
    عدد حداقل 100 عدد
خیر
بله