ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 11PIN ۱۱۸۰۰۲۰۱۲

  • قیمت خرید ۱۵,۴۰۰ تومان
    عدد حداقل 50 عدد
خیر
بله