ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 6PIN ۱۱۸۰۰۲۰۰۷

  • قیمت خرید ۸,۴۰۰ تومان
    عدد حداقل 50 عدد
خیر
بله