ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 8PIN ۱۱۸۰۰۲۰۰۹

  • قیمت خرید ۱۱,۲۰۰ تومان
    عدد حداقل 50 عدد
خیر
بله