ترمینال نر و ماده رایت مس 2EDG 5/08 9PIN ۱۱۸۰۰۲۰۱۰

  • قیمت خرید ۱۲,۶۰۰ تومان
    عدد حداقل 50 عدد
خیر
بله