تریستور MCC 255-16 IO1 IXYS ۱۰۸۰۰۲۰۲۴

  • قیمت خرید ۳,۵۰۷,۰۶۳ تومان
    عدد
خیر
بله