خازن الکترولیت 16ولت 220میکروفاراد 6.3*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت 16ولت 220میکروفاراد 6.3*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ۶۴۴ تومان
  خازن الکترولیت 25ولت 47میکروفاراد AXBOOM
  خازن الکترولیت 25ولت 47میکروفاراد AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ۴۷۹ تومان
  خازن الکترولیت 400ولت 6.8میکروفاراد 12*8 AXBOOM
  خازن الکترولیت 400ولت 6.8میکروفاراد 12*8 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ۱,۷۱۲ تومان
   خازن الکترولیت مشکی 10MF 50V 5*11 JWCO
  خازن الکترولیت مشکی 10MF 50V 5*11 JWCO
  104001042
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۲
  ناموجود
  خازن الکترولیت 1000MF 10V
  خازن الکترولیت 1000MF 10V
  104001023
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۳
  ناموجود
  خازن الکترولیت 1000MF 25V 10*17 JWCO
  خازن الکترولیت 1000MF 25V 10*17 JWCO
  104001032
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۲
  ناموجود
  خازن الکترولیت 100MF 16V 5*11 JWCO
  خازن الکترولیت 100MF 16V 5*11 JWCO
  104001031
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۱
  ناموجود
  خازن الکترولیت 100MF 25V 6*7 JWCO
  خازن الکترولیت 100MF 25V 6*7 JWCO
  104001028
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۸
  ناموجود
  خازن الکترولیت 10MF 25V 5*11 PCHICON TIME
  خازن الکترولیت 10MF 25V 5*11 PCHICON TIME
  104001051
  ۱۰۴۰۰۱۰۵۱
  ناموجود
  خازن الکترولیت 10MF 400V 10*13 AXBOOM 6H
  خازن الکترولیت 10MF 400V 10*13 AXBOOM 6H
  104001038
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۸
  ناموجود
  خازن الکترولیت 10MF 50V AISHI
  خازن الکترولیت 10MF 50V AISHI
  ناموجود
  خازن الکترولیت 15MF 400V 10*20 JWCO
  خازن الکترولیت 15MF 400V 10*20 JWCO
  104001033
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۳
  ناموجود
  خازن الکترولیت 16ولت 1000میکروفاراد 8*16 AXBOOM
  خازن الکترولیت 16ولت 1000میکروفاراد 8*16 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 16ولت 470میکروفاراد 8*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت 16ولت 470میکروفاراد 8*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 1MF 50V AISHI
  خازن الکترولیت 1MF 50V AISHI
  104001047
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۷
  ناموجود
  خازن الکترولیت 2200MF 25V
  خازن الکترولیت 2200MF 25V
  104001046
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۶
  ناموجود
  خازن الکترولیت 25ولت 220میکروفاراد 6.3*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت 25ولت 220میکروفاراد 6.3*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 33MF 50V AXBOOM
  خازن الکترولیت 33MF 50V AXBOOM
  104001017
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۷
  ناموجود
  خازن الکترولیت 35ولت 100میکروفاراد 6.3*11 AXBOOM
  خازن الکترولیت 35ولت 100میکروفاراد 6.3*11 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 35ولت 220میکروفاراد 8*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت 35ولت 220میکروفاراد 8*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 35ولت 470میکروفاراد 10*17 AXBOOM
  خازن الکترولیت 35ولت 470میکروفاراد 10*17 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 4/7MF 50V AISHI
  خازن الکترولیت 4/7MF 50V AISHI
  104001048
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۸
  ناموجود
  خازن الکترولیت 400ولت 10میکروفاراد 13*10 AXBOOM
  خازن الکترولیت 400ولت 10میکروفاراد 13*10 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 400ولت 22میکروفاراد 13*20 AXBOOM
  خازن الکترولیت 400ولت 22میکروفاراد 13*20 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 400ولت 4.7میکروفاراد 8*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت 400ولت 4.7میکروفاراد 8*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 4700MF 50V
  خازن الکترولیت 4700MF 50V
  104001024
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۴
  ناموجود
  خازن الکترولیت 470MF 10V
  خازن الکترولیت 470MF 10V
  104001043
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۳
  ناموجود
  خازن الکترولیت 470MF 16V
  خازن الکترولیت 470MF 16V
  104001022
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۲
  ناموجود
  خازن الکترولیت 470MF 25V 8*12 JWCO
  خازن الکترولیت 470MF 25V 8*12 JWCO
  104001034
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۴
  ناموجود
  خازن الکترولیت 47MF 16V 5*11 PCHICON
  خازن الکترولیت 47MF 16V 5*11 PCHICON
  104001049
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۹
  ناموجود
  خازن الکترولیت 50 ولت 220میکروفاراد 10*13 AXBOOM
  خازن الکترولیت 50 ولت 220میکروفاراد 10*13 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 50ولت 100میکروفاراد 8*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت 50ولت 100میکروفاراد 8*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 50ولت 10میکروفاراد 5*11 AXBOOM
  خازن الکترولیت 50ولت 10میکروفاراد 5*11 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت 50ولت 470میکروفاراد 20*10 AXBOOM
  خازن الکترولیت 50ولت 470میکروفاراد 20*10 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ناموجود
  خازن الکترولیت JWCO 220M 25V 6/3*12
  خازن الکترولیت JWCO 220M 25V 6/3*12
  104001029
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۹
  ناموجود
  خازن الکترولیت سبز 10MF 400V 10*8 JWCO
  خازن الکترولیت سبز 10MF 400V 10*8 JWCO
  104001044
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۴
  ناموجود

   خازن الکترولیت

   خارن الکترولیت چیست؟

   خازن الکترولیت نوعی خازن است که از یک الکترولیت (ماده رسانای یونی) به عنوان دی الکتریک (عایق) استفاده می‌کند. این نوع خازن‌ها ظرفیت خازنی بسیار بالاتری نسبت به سایر خازن‌ها دارند، اما در مقابل، دقت و پایداری کمتری دارند.

   ساختار خازن الکترولیت

   آند: آند یک صفحه فلزی است که به عنوان قطب مثبت خازن عمل می کند.
   کاتد: کاتد یک صفحه فلزی است که به عتوان قطب منفی خازن عمل می کند.
   الکترولیت: الکترولیت یک ماده رسانای یونی بوده که بین آند و کاتد قرار می گیرد و به عنوان عایق عمل می کند.
   جداکننده: یک لایه عایق است که بین الکترولیت و آند قرار می گیرد و از تماس متسقیم آنها جلوگیری می کند.

   کاربرد های خازن الکترولیت

   ذخیره انرژی
   صاف کردن ولتاژ
   فیلتر کردن سیگنال
   ایجاد تایمینگ
   کوپلینگ و دی کوپلینگ

   مزایای استفاده از خازن الکترونیک

   ظرفیت خازنی بالا
   قیمت مناسب
   قابلیت اطمینان بالا

   در هنگام استفاده از خازن های الکترولیت نکات زیر را رعایت کنید

   این خازن ها قطبی هستند به این معنی که باید به درستی در مدار قرار داده شوند.
   آنها به ولتاژ و جریان بالا حساس هستند و باید در ولتاژ و جریان مناسب استفاده شوند
   خازن های الکترولیت در دماهای بالا عمر کوتاه تری دارند.

   خرید خازن الکترولیت

   فراکوشان مجموعه کامل و جامعی از انواع خارن الکترولیت را جمع آوری کرده و برای شما عزیزان به فروش گذاشته تا بتوانید به راحتی آنها را تهیه کنید. علاوه بر این به شما تضمین اصالت کالا و مناسب بودن قیمت را می دهد و آن را برای شما به درب منزل ارسال می کند.⁠

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • AXBOOM
   خیر
   بله