خازن پلی استر 330NF 630V CBB22 P20 WEIDI
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB22 P20 WEIDI
  105001133
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۳
  ۳,۲۲۰ تومان
   خازن پلی استر 4/7NF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 4/7NF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  105001127
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۷
  ۱۹۱ تومان
   خازن پلی استر CP 220PF 1600V P15 MKT
  خازن پلی استر CP 220PF 1600V P15 MKT
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۷,۰۰۰ تومان
   خازن پلی استر CP 4/7MF 100V P27 MKT
  خازن پلی استر CP 4/7MF 100V P27 MKT
  105001096
  ۱۰۵۰۰۱۰۹۶
  ۲,۸۰۰ تومان
   خازن پلی استر زرد CP 220NF 275VAC P15
  خازن پلی استر زرد CP 220NF 275VAC P15
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۱,۹۱۸ تومان
   خازن پلی استر طوسی CP 150NF 275VAC P15
  خازن پلی استر طوسی CP 150NF 275VAC P15
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۱,۳۴۴ تومان
  خازن پلی استر 1/2MF 400V CBB22 P20
  خازن پلی استر 1/2MF 400V CBB22 P20
  105001122
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۲
  ۵,۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1/2MF 630V CBB22 P27/5 WEIDI
  خازن پلی استر 1/2MF 630V CBB22 P27/5 WEIDI
  105001123
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۳
  ۷,۴۲۰ تومان
  خازن پلی استر 1/5MF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 1/5MF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  105001124
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۴
  ۱,۹۶۰ تومان
  خازن پلی استر 100NF 100V CBB22 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 100NF 100V CBB22 P5 5% WEIDI
  105001130
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۰
  ۱,۰۹۶ تومان
  خازن پلی استر 10NF 400VAC MURATA
  خازن پلی استر 10NF 400VAC MURATA
  105001111
  ۱۰۵۰۰۱۱۱۱
  ۲,۸۰۰ تومان
  خازن پلی استر 10NF 630V CL11 WEIDI
  خازن پلی استر 10NF 630V CL11 WEIDI
  105001129
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۹
  ۴۲۰ تومان
  خازن پلی استر 1MF 100V CBB22 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 1MF 100V CBB22 P5 5% WEIDI
  105001120
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۰
  ۴,۹۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1MF 400V CBB22 P20 WEIDI
  خازن پلی استر 1MF 400V CBB22 P20 WEIDI
  105001121
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۱
  ۴,۲۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1NF 2KV P5 WEIDI
  خازن پلی استر 1NF 2KV P5 WEIDI
  105001141
  ۱۰۵۰۰۱۱۴۱
  ۶۱۶ تومان
  خازن پلی استر 2/2NF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 2/2NF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  105001125
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۵
  ۱۹۶ تومان
  خازن پلی استر 220NF 310VAC MKP P15 WEIDI
  خازن پلی استر 220NF 310VAC MKP P15 WEIDI
  105001132
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۲
  ۲,۵۹۰ تومان
  خازن پلی استر 3/3MF 400V P25 WEIDI
  خازن پلی استر 3/3MF 400V P25 WEIDI
  105001126
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۶
  ۸,۴۰۰ تومان
  خازن پلی استر 3/9NF NISSEI
  خازن پلی استر 3/9NF NISSEI
  105001114
  ۱۰۵۰۰۱۱۱۴
  ۴۱۱ تومان
  خازن پلی استر 330NF 310VAC MKP P15 WEIDI
  خازن پلی استر 330NF 310VAC MKP P15 WEIDI
  105001134
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۴
  ۳,۱۵۱ تومان
  خازن پلی استر 4/7MF 400V CBB22 P25
  خازن پلی استر 4/7MF 400V CBB22 P25
  105001128
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۸
  ۹,۸۰۰ تومان
  خازن پلی استر 470NF 310VAC MKP X2 P15 WEIDI
  خازن پلی استر 470NF 310VAC MKP X2 P15 WEIDI
  105001135
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۵
  ۴,۴۸۰ تومان
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB22 P15 WEIDI
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB22 P15 WEIDI
  105001142
  ۱۰۵۰۰۱۱۴۲
  ۲,۴۶۶ تومان
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB22 P20 WEIDI
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB22 P20 WEIDI
  105001136
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۶
  ۲,۷۳۰ تومان
  خازن پلی استر 470PF 2KV MURATA
  خازن پلی استر 470PF 2KV MURATA
  105001110
  ۱۰۵۰۰۱۱۱۰
  ۱,۳۷۰ تومان
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB22 P15 WEIDI
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB22 P15 WEIDI
  105001138
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۸
  ۳,۱۵۱ تومان
  خازن پلی استر CP 1.5MF (155) 400V P15 HY
  خازن پلی استر CP 1.5MF -155- 400V P15 HY
  105001076
  ۱۰۵۰۰۱۰۷۶
  ۲,۸۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 1.8MF 450VAC P35 WATSON
  خازن پلی استر CP 1.8MF 450VAC P35 WATSON
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۵,۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 1210PF 63V P5 1% PHILIPS
  خازن پلی استر CP 1210PF 63V P5 1% PHILIPS
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۵,۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 1MF 450VAC P33 WATSON
  خازن پلی استر CP 1MF 450VAC P33 WATSON
  105001100
  ۱۰۵۰۰۱۱۰۰
  ۴,۲۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 220NF 250V P15 FINLAND
  خازن پلی استر CP 220NF 250V P15 FINLAND
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۴,۲۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 2700PF  63V P5 1% PHILIPS
  خازن پلی استر CP 2700PF 63V P5 1% PHILIPS
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۵,۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 3.3NF 630V P7.5 MKT
  خازن پلی استر CP 3.3NF 630V P7.5 MKT
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۱,۶۸۰ تومان
  خازن پلی استر CP 3920PF 63V P5 1% PHILIPS
  خازن پلی استر CP 3920PF 63V P5 1% PHILIPS
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۵,۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 470NF 275VAC P22 EUROPTRONICS
  خازن پلی استر CP 470NF 275VAC P22 EUROPTRONICS
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 470NF 275VAC P22 VISHAY
  خازن پلی استر CP 470NF 275VAC P22 VISHAY
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۱۴,۰۰۰ تومان

   خازن پلی استر

   خازن پلی استر چیست؟

   خازن پلی استر نوعی خازن سرامیکی است که از یک لایه نازک پلاستیک به عنوان دی الکتریک (عایق) استفاده می‌کند. این نوع خازن‌ها به دلیل پایداری بالا، ضریب اتلاف پایین و قیمت مناسب در طیف گسترده‌ای از کاربردها استفاده می‌شوند.

   ساختار خازن پلی استر

   صفحات: صفحات این خازن از جنس فلز نازک مانند آلومینیوم است.
   دی الکتریک: دی الکتریک خازن پلی استر از جنس پلاستیک، معمولا پلی استر یا مایلار است.
   الکترودها: الکترودها هادی هایی هستند که به صفحات خازن متصل می شوند.

   مشخصات خازن پلی استر

   ظرفیت خازنی: ظرفیت خازن پلی استر از چند نانوفاراد تا چند میکروفاراد است.
   ولتاژ کاری: ولتاژ کاری خازن پلی استر از چند ولت تا چند صد ولت است.
   ضریب اتلاف: ضریب اتلاف خازن پلی استر پایین است، به این معنی که انرژی کمی در خازن تلف می‌شود.
   پایداری: پایداری خازن پلی استر بالا است، به این معنی که ظرفیت خازن در طول زمان تغییر کمی می‌کند.

   کاربرد های خازن پلی استر

   مدارات تایمینگ: خازن‌های پلی استر می‌توانند به همراه مقاومت‌ها برای ایجاد مدارهای تایمینگ استفاده شوند.
   مدارات فیلتر: خازن‌های پلی استر می‌توانند برای فیلتر کردن سیگنال‌های الکتریکی و حذف فرکانس‌های ناخواسته استفاده شوند.
   مدارات کوپلینگ و دی‌کوپلینگ: خازن‌های پلی استر می‌توانند برای کوپل کردن سیگنال‌های الکتریکی بین دو مدار و یا دی‌کوپلینگ نویز از یک مدار استفاده شوند.
   مدارات قدرت: خازن‌های پلی استر می‌توانند در مدارهای قدرت برای تصحیح ضریب توان و بهبود کیفیت برق استفاده شوند.
   مدارات الکترونیکی: خازن‌های پلی استر در طیف گسترده‌ای از مدارهای الکترونیکی مانند رادیو، تلویزیون، کامپیوتر و تلفن همراه استفاده می‌شوند.

   مزایای خازن پلی استر

   پایداری بالا
   ضریب اتلاف پایین
   قیمت مناسب
   اندازه کوچک
   وزن کم

   خرید خازن پلی استر

   فراکوشان با 25 سال تجربه در فروش انواع قطعات الکترونیک تبدیل به یکی از بزرگترین فروشگاه های قطعات الکترونیک شده است. شما می توانید خازن الکترولیت های متعددی را در سایت فراکوشان مشاهده کنید و خازن مورد نظر خود را سفارش بدهید و آن را درب منزل تحویل بگیرید.⁠

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله