خازن 3/3NF 3KV WEIDI ۱۳۹۰۱۰

  • قیمت خرید ۱,۰۱۵ تومان
    عدد حداقل 5 عدد
خیر
بله