خازن پلی استر 330NF 630V CBB22 P20 WEIDI
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB22 P20 WEIDI
  105001133
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۳
  ۳,۲۲۰ تومان
   خازن پلی استر 4/7NF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 4/7NF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  105001127
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۷
  ۱۹۱ تومان
   خازن پلی استر CP 220PF 1600V P15 MKT
  خازن پلی استر CP 220PF 1600V P15 MKT
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۷,۰۰۰ تومان
   خازن پلی استر CP 4/7MF 100V P27 MKT
  خازن پلی استر CP 4/7MF 100V P27 MKT
  105001096
  ۱۰۵۰۰۱۰۹۶
  ۲,۸۰۰ تومان
   خازن پلی استر زرد CP 220NF 275VAC P15
  خازن پلی استر زرد CP 220NF 275VAC P15
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۱,۹۱۸ تومان
   خازن پلی استر طوسی CP 150NF 275VAC P15
  خازن پلی استر طوسی CP 150NF 275VAC P15
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۱,۳۴۴ تومان
  CP 470P 2KV ROEDERSTEIN
  CP 470P 2KV ROEDERSTEIN
  105001107
  ۱۰۵۰۰۱۱۰۷
  ۲,۷۴۰ تومان
  خازن CP 680PF 500V
  خازن CP 680PF 500V
  105001108
  ۱۰۵۰۰۱۱۰۸
  ۱,۳۷۰ تومان
  خازن الکترولیت 16ولت 220میکروفاراد 6.3*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت 16ولت 220میکروفاراد 6.3*12 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ۶۴۴ تومان
  خازن الکترولیت 25ولت 47میکروفاراد AXBOOM
  خازن الکترولیت 25ولت 47میکروفاراد AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ۴۷۹ تومان
  خازن الکترولیت 400ولت 6.8میکروفاراد 12*8 AXBOOM
  خازن الکترولیت 400ولت 6.8میکروفاراد 12*8 AXBOOM
  خازن الکترولیت
  خازن الکترولیت
  ۱,۷۱۲ تومان
  خازن پلی استر 1/2MF 400V CBB22 P20
  خازن پلی استر 1/2MF 400V CBB22 P20
  105001122
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۲
  ۵,۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1/2MF 630V CBB22 P27/5 WEIDI
  خازن پلی استر 1/2MF 630V CBB22 P27/5 WEIDI
  105001123
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۳
  ۷,۴۲۰ تومان
  خازن پلی استر 1/5MF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 1/5MF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  105001124
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۴
  ۱,۹۶۰ تومان
  خازن پلی استر 100NF 100V CBB22 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 100NF 100V CBB22 P5 5% WEIDI
  105001130
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۰
  ۱,۰۹۶ تومان
  خازن پلی استر 10NF 400VAC MURATA
  خازن پلی استر 10NF 400VAC MURATA
  105001111
  ۱۰۵۰۰۱۱۱۱
  ۲,۸۰۰ تومان
  خازن پلی استر 10NF 630V CL11 WEIDI
  خازن پلی استر 10NF 630V CL11 WEIDI
  105001129
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۹
  ۴۲۰ تومان
  خازن پلی استر 1MF 100V CBB22 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 1MF 100V CBB22 P5 5% WEIDI
  105001120
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۰
  ۴,۹۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1MF 400V CBB22 P20 WEIDI
  خازن پلی استر 1MF 400V CBB22 P20 WEIDI
  105001121
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۱
  ۴,۲۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1NF 2KV P5 WEIDI
  خازن پلی استر 1NF 2KV P5 WEIDI
  105001141
  ۱۰۵۰۰۱۱۴۱
  ۶۱۶ تومان
  خازن پلی استر 2/2NF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  خازن پلی استر 2/2NF 100V CL11 P5 5% WEIDI
  105001125
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۵
  ۱۹۶ تومان
  خازن پلی استر 220NF 310VAC MKP P15 WEIDI
  خازن پلی استر 220NF 310VAC MKP P15 WEIDI
  105001132
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۲
  ۲,۵۹۰ تومان
  خازن پلی استر 3/3MF 400V P25 WEIDI
  خازن پلی استر 3/3MF 400V P25 WEIDI
  105001126
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۶
  ۸,۴۰۰ تومان
  خازن پلی استر 3/9NF NISSEI
  خازن پلی استر 3/9NF NISSEI
  105001114
  ۱۰۵۰۰۱۱۱۴
  ۴۱۱ تومان
  خازن پلی استر 330NF 310VAC MKP P15 WEIDI
  خازن پلی استر 330NF 310VAC MKP P15 WEIDI
  105001134
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۴
  ۳,۱۵۱ تومان
  خازن پلی استر 4/7MF 400V CBB22 P25
  خازن پلی استر 4/7MF 400V CBB22 P25
  105001128
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۸
  ۹,۸۰۰ تومان
  خازن پلی استر 470NF 310VAC MKP X2 P15 WEIDI
  خازن پلی استر 470NF 310VAC MKP X2 P15 WEIDI
  105001135
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۵
  ۴,۴۸۰ تومان
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB22 P15 WEIDI
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB22 P15 WEIDI
  105001142
  ۱۰۵۰۰۱۱۴۲
  ۲,۴۶۶ تومان
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB22 P20 WEIDI
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB22 P20 WEIDI
  105001136
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۶
  ۲,۷۳۰ تومان
  خازن پلی استر 470PF 2KV MURATA
  خازن پلی استر 470PF 2KV MURATA
  105001110
  ۱۰۵۰۰۱۱۱۰
  ۱,۳۷۰ تومان
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB22 P15 WEIDI
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB22 P15 WEIDI
  105001138
  ۱۰۵۰۰۱۱۳۸
  ۳,۱۵۱ تومان
  خازن پلی استر CP 1.5MF (155) 400V P15 HY
  خازن پلی استر CP 1.5MF -155- 400V P15 HY
  105001076
  ۱۰۵۰۰۱۰۷۶
  ۲,۸۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 1.8MF 450VAC P35 WATSON
  خازن پلی استر CP 1.8MF 450VAC P35 WATSON
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۵,۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 1210PF 63V P5 1% PHILIPS
  خازن پلی استر CP 1210PF 63V P5 1% PHILIPS
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۵,۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 1MF 450VAC P33 WATSON
  خازن پلی استر CP 1MF 450VAC P33 WATSON
  105001100
  ۱۰۵۰۰۱۱۰۰
  ۴,۲۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 220NF 250V P15 FINLAND
  خازن پلی استر CP 220NF 250V P15 FINLAND
  خازن پلی استر
  خازن پلی استر
  ۴,۲۰۰ تومان

   خازن CAPASITOR DIP

   خازن چیست؟

   خازن، که با نام‌های انباره یا کاپاسیتور نیز شناخته می‌شود، یک قطعه الکترونیکی است که می‌تواند بار الکتریکی (و به عبارتی انرژی الکتریکی) را در خود ذخیره کند. خازن‌ها از دو هادی (صفحه) تشکیل شده‌اند که توسط یک عایق الکتریکی (دی الکتریک) از یکدیگر جدا شده‌اند. جنس صفحات می‌تواند از فلز یا الکترولیت باشد.

   انواع خازن

   خازن الکترولیت
   خازن پلی استر
   خازن عدسی
   خازن مولتی لایر
   خازن تانتالیوم

   کاربردهای خازن

   ذخیره انرژی
   صاف کردن ولتاژ (حذف نوسانات)
   فیلتر کردن سیگنال
   ایجاد تایمینگ
   تنظیم فرکانس
   کوپلینگ و دی کوپلین

   مزایای استفاده از خازن

   اندازه کوچک
   وزن کم
   مصرف توان کم
   قابلیت اطمینان بالا
   قیمت مناسب

   خرید خازن

   برای خرید و تهیه انواع خارن ها مانند خازن الکترولیت، خازن عدسی و ... میتوانید آن هارا از سایت فراکوشان با قیمت مناسب سفارش داده و آن ها را درب منزل تحویل بگیرید.⁠

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • AXBOOM
   خیر
   بله