خازن CAP 100PF 0603 SMD
  خازن CAP 100PF 0603 SMD
  خازن 100 پیکوفاراد
  خازن ۱۰۰ پیکوفاراد
  ۸۸ تومان
  خازن CAP 10NF 0603 SMD
  خازن CAP 10NF 0603 SMD
  خازن 10نانوفاراد
  خازن ۱۰نانوفاراد
  ۱۰۸ تومان
  خازن CAP 10PF 0603 SMD
  خازن CAP 10PF 0603 SMD
  خازن 10 پیکوفاراد
  خازن ۱۰ پیکوفاراد
  ۹۴ تومان
  خازن CAP 15PF 0603 SMD
  خازن CAP 15PF 0603 SMD
  خازن 15 پیکوفاراد
  خازن ۱۵ پیکوفاراد
  ۹۴ تومان
  خازن CAP 4/7NF 0603 SMD
  خازن CAP 4/7NF 0603 SMD
  خازن 4.7نانوفاراد
  خازن ۴.۷نانوفاراد
  ۱۰۸ تومان
  خازن CAP 8/2PF 0603 SMD
  خازن CAP 8/2PF 0603 SMD
  خازن 8.2 پیکوفاراد
  خازن ۸.۲ پیکوفاراد
  ۹۴ تومان
  خازنCAP 2/2NF 0603 SMD
  خازنCAP 2/2NF 0603 SMD
  خازن 2.2نانوفاراد
  خازن ۲.۲نانوفاراد
  ۱۰۸ تومان
  خازن 100NF 1206 SMD
  خازن 100NF 1206 SMD
  127004001
  ۱۲۷۰۰۴۰۰۱
  ناموجود
  خازن 10NF 805 SMD
  خازن 10NF 805 SMD
  127002005
  ۱۲۷۰۰۲۰۰۵
  ناموجود
  خازن 330NF 1206 SMD
  خازن 330NF 1206 SMD
  127004002
  ۱۲۷۰۰۴۰۰۲
  ناموجود
  خازن 680P 0805 SMD
  خازن 680P 0805 SMD
  127002007
  ۱۲۷۰۰۲۰۰۷
  ناموجود
  خازن CAP 1/5NF 0603 SMD
  خازن CAP 1/5NF 0603 SMD
  خازن 1.5نانوفاراد
  خازن ۱.۵نانوفاراد
  ناموجود
  خازن CAP 100NF 0805 SMD
  خازن CAP 100NF 0805 SMD
  خازن 100نانوفاراد
  خازن ۱۰۰نانوفاراد
  ناموجود
  خازن CAP 4/7MF 0805 SMD
  خازن CAP 4/7MF 0805 SMD
  خازن 4.7 مگافاراد
  خازن ۴.۷ مگافاراد
  ناموجود
  خازن CAP 470NF 0805 SMD
  خازن CAP 470NF 0805 SMD
  خازن 470نانوفاراد
  خازن ۴۷۰نانوفاراد
  ناموجود
  خازن CAP 470PF 0603 SMD
  خازن CAP 470PF 0603 SMD
  خازن 470پیکوفاراد
  خازن ۴۷۰پیکوفاراد
  ناموجود
  خازن الکترولیت آلمینیومی 100MF 16V
  خازن الکترولیت آلمینیومی 100MF 16V
  104002001
  ۱۰۴۰۰۲۰۰۱
  ناموجود

   خازن SMD

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله