دیود MB6F SMD ۱۲۸۰۳۵

  • قیمت خرید ۴۱۱ تومان
    عدد بسته 5000 عددی
خیر
بله