رله آمپر بالا 24ولت 4پایه AC5N-S-DC24V HKE خرید رله

 • قیمت خرید ۱۸,۲۴۸ تومان
  عدد بسته 25 عددی

محصولات مشابه

رله آمپر بالا 12 ولت 10 آمپر - HRMH-S-DC12V-C HKE

رله آمپر بالا 12 ولت 10 آمپر - HRMH-S-DC12V-C HKE

۳۲,۸۸۰ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-C1 HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-C1 HKE

۲۵,۶۰۵ تومان
رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP7-S-DC12V-C HKE

رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP7-S-DC12V-C HKE

۴۰,۲۶۴ تومان
رله آمپر بالا 12ولت 4پایه AC5N-S-DC12V HKE

رله آمپر بالا 12ولت 4پایه AC5N-S-DC12V HKE

۱۶,۷۶۸ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V FKA

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V FKA

۸,۴۱۱ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4H-S-DC24V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4H-S-DC24V HKE

۱۱,۸۹۱ تومان
رله آمپر بالا کتابی 1کنتاکت 24 ولت 16 آمپر REL HRM2H-S-DC24V-C 16A

رله آمپر بالا کتابی 1کنتاکت 24 ولت 16 آمپر REL HRM2H-S-DC24V-C 16A

۴۲,۰۵۹ تومان
رله آمپر بالا 12ولت 4پایه HRS3FNH-S-DC12V-A HKE

رله آمپر بالا 12ولت 4پایه HRS3FNH-S-DC12V-A HKE

۱۳,۷۱۳ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 5ولت 5پایه HRS4H-S-DC5V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 5ولت 5پایه HRS4H-S-DC5V HKE

۱۱,۷۱۳ تومان
رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP8-S-DC24V-C HKE NT90

رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP8-S-DC24V-C HKE NT90

۴۶,۶۶۲ تومان
رله آمپر بالا کتابی 1کنتاکت HRM2H-S-DC12V HKE 16A

رله آمپر بالا کتابی 1کنتاکت HRM2H-S-DC12V HKE 16A

۴۱,۱۰۰ تومان
رله آمپر بالا 24ولت 4پایه HRS3-S-DC24V-A HKE

رله آمپر بالا 24ولت 4پایه HRS3-S-DC24V-A HKE

۱۲,۸۲۳ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 4 پین HRS4H-S-DC24V-A HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 4 پین HRS4H-S-DC24V-A HKE

۱۰,۳۲۰ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V HKE

۱۰,۶۸۶ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4TH-S-DC24V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4TH-S-DC24V HKE

۱۴,۶۷۲ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4TH-S-DC12V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4TH-S-DC12V HKE

۱۴,۵۸۸ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-A1 HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-A1 HKE

۲۴,۶۶۰ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4H-S-DC24V FKA

رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4H-S-DC24V FKA

۹,۱۶۵ تومان
رله آمپر بالا کتابی 2 کنتاکت 24 ولت 5 آمپر - HRM1H-S-DC24V-C HKE 5A

رله آمپر بالا کتابی 2 کنتاکت 24 ولت 5 آمپر - HRM1H-S-DC24V-C HKE 5A

۳۴,۷۴۳ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 24 ولت 17 امپر HRS4NH-S-DC24V-C1 HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 24 ولت 17 امپر HRS4NH-S-DC24V-C1 HKE

۳۰,۱۸۱ تومان

 

 • مشخصات فنی
  دیتاشیت AC5N-S-DC24V HKE
  نوع رله رله آمپر بالا
  جریان 5 آمپر
  ولتاژ 24 ولت
  تعداد پایه 4 پایه
  برند HKE
خیر
بله