رله آمپر بالا 5 ولت 10 آمپر HRS3FNH-S-DC5V-A HKE خرید رله

 • قیمت خرید ۱۵,۸۰۵ تومان
  عدد

محصولات مشابه

رله شیشه ای آمپر بالا کتابی 1کنتاکت 5 ولت 10 آمپر- TRA 5V TIANBO 10A

رله شیشه ای آمپر بالا کتابی 1کنتاکت 5 ولت 10 آمپر- TRA 5V TIANBO 10A

۳۴,۸۰۰ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 3ولت 5پایه HRS4H-S-DC3V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 3ولت 5پایه HRS4H-S-DC3V HKE

۱۲,۰۰۰ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V FKA

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V FKA

۸,۹۰۳ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 5ولت 5پایه HRS4H-S-DC5V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 5ولت 5پایه HRS4H-S-DC5V HKE

۱۳,۰۵۰ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4H-S-DC24V FKA

رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4H-S-DC24V FKA

۹,۷۰۰ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4H-S-DC24V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4H-S-DC24V HKE

۱۳,۷۰۳ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V HKE

۱۲,۳۲۵ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4TH-S-DC24V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4TH-S-DC24V HKE

۱۵,۵۲۹ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4TH-S-DC12V HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4TH-S-DC12V HKE

۱۵,۴۳۹ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-C1 HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-C1 HKE

۲۹,۰۰۰ تومان
رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-A1 HKE

رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-A1 HKE

۲۷,۹۸۵ تومان
رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP8-S-DC12V-C HKE NT90

رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP8-S-DC12V-C HKE NT90

۴۷,۱۲۵ تومان
رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP8-S-DC24V-C HKE NT90

رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP8-S-DC24V-C HKE NT90

۴۹,۳۸۷ تومان
رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP7-S-DC12V-C HKE

رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP7-S-DC12V-C HKE

۴۲,۶۱۵ تومان
رله آمپر بالا 24ولت 4پایه CMP7-S-DC24V-A HKE

رله آمپر بالا 24ولت 4پایه CMP7-S-DC24V-A HKE

۴۰,۶۷۲ تومان
رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP7-S-DC24V-C HKE

رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP7-S-DC24V-C HKE

۴۰,۶۰۰ تومان
رله آمپر بالا 12ولت 4پایه CMP8-S-DC12V-A HKE NT90

رله آمپر بالا 12ولت 4پایه CMP8-S-DC12V-A HKE NT90

۴۶,۴۸۷ تومان
رله آمپر بالا 12 ولت 4 پایه F6-S-DC12V HKE

رله آمپر بالا 12 ولت 4 پایه F6-S-DC12V HKE

۳۸,۷۱۵ تومان
رله آمپر بالا 12ولت 4پایه HRM3H-S-DC12V HKE

رله آمپر بالا 12ولت 4پایه HRM3H-S-DC12V HKE

۲۴,۲۴۵ تومان
رله آمپر بالا 12ولت 4پایه AC5N-S-DC12V HKE

رله آمپر بالا 12ولت 4پایه AC5N-S-DC12V HKE

۱۷,۷۴۸ تومان

 

 • مشخصات فنی
  دیتاشیت HRS3FNH-S-DC5V-A
  نوع رله آمپر بالا
  جریان 10 آمپر
  ولتاژ 5 ولت
  تعداد پایه 4 پایه
  برند HKE
خیر
بله