رله خودرویی 12 ولت - CMA2-S-DC12V-U
  رله خودرویی 12 ولت - CMA2-S-DC12V-U
  خرید رله
  خرید رله
  ۲۶,۵۲۳ تومان
  رله 5 ولت 10 آمپر - HKE19-S-SD5V-A-L1 HKE
  رله 5 ولت 10 آمپر - HKE19-S-SD5V-A-L1 HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۲۶,۶۳۲ تومان
  رله CMS-S-A HKE  SSR
  رله CMS-S-A HKE SSR
  112099
  ۱۱۲۰۹۹
  ۶۱۶,۵۰۰ تومان
  رله HCP2-S-DC24V HKE
  رله HCP2-S-DC24V HKE
  112118
  ۱۱۲۱۱۸
  ۴۴,۵۲۵ تومان
  رله HEV50-S-DC12V-A HKE
  رله HEV50-S-DC12V-A HKE
  112105
  ۱۱۲۱۰۵
  ۲۸۰,۸۵۰ تومان
  رله HEV50-S-DC12V-A-R HKE
  رله HEV50-S-DC12V-A-R HKE
  112106
  ۱۱۲۱۰۶
  ۳۰۰,۰۳۰ تومان
  رله HEV50-S-DC24V-A HKE
  رله HEV50-S-DC24V-A HKE
  112101
  ۱۱۲۱۰۱
  ۳۰۰,۰۳۰ تومان
  رله HEV50-S-DC24V-A-R HKE
  رله HEV50-S-DC24V-A-R HKE
  112102
  ۱۱۲۱۰۲
  ۳۵۶,۲۰۰ تومان
  رله HEV50-S-DC36V-A HKE
  رله HEV50-S-DC36V-A HKE
  112103
  ۱۱۲۱۰۳
  ۳۱۷,۸۴۰ تومان
  رله HEV50-S-DC36V-A-R HKE
  رله HEV50-S-DC36V-A-R HKE
  112104
  ۱۱۲۱۰۴
  ۳۳۷,۴۳۱ تومان
  رله HRS1H-S-DC3V HKE
  رله HRS1H-S-DC3V HKE
  112112
  ۱۱۲۱۱۲
  ۱۱,۱۵۱ تومان
  رله HRS1KH-S-DC3V HKE
  رله HRS1KH-S-DC3V HKE
  112116
  ۱۱۲۱۱۶
  ۱۱,۶۰۳ تومان
  رله NE40-S-DC12V-2A-X1 HKE
  رله NE40-S-DC12V-2A-X1 HKE
  112100
  ۱۱۲۱۰۰
  ۱۴۵,۲۲۰ تومان
  رله آمپر بالا 12 ولت - HCP2-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا 12 ولت - HCP2-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۳,۰۱۸ تومان
  رله آمپر بالا 12 ولت 10 آمپر - HRMH-S-DC12V-C HKE
  رله آمپر بالا 12 ولت 10 آمپر - HRMH-S-DC12V-C HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۲,۸۸۰ تومان
  رله آمپر بالا 12 ولت 4 پایه F6-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا 12 ولت 4 پایه F6-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۶,۵۷۹ تومان
  رله آمپر بالا 12 ولت 5 آمپر - AC6T-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا 12 ولت 5 آمپر - AC6T-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۶,۷۶۸ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 4پایه AC5N-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا 12ولت 4پایه AC5N-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۶,۷۶۸ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 4پایه HRS3FNH-S-DC12V-A HKE
  رله آمپر بالا 12ولت 4پایه HRS3FNH-S-DC12V-A HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۳,۷۱۳ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 5پایه (CMP8-S-DC12V-C HKE (NT90
  رله آمپر بالا 12ولت 5پایه -CMP8-S-DC12V-C HKE -NT90
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۴,۵۲۵ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP7-S-DC12V-C HKE
  رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP7-S-DC12V-C HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۰,۲۶۴ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 8پایه HCP3-S-DC12V-C HKE
  رله آمپر بالا 12ولت 8پایه HCP3-S-DC12V-C HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۷,۹۵۰ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت - HJQ-15F-3 24VDC 30A
  رله آمپر بالا 24ولت - HJQ-15F-3 24VDC 30A
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۱,۱۰۰ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه AC5N-S-DC24V HKE
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه AC5N-S-DC24V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۸,۲۴۸ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه CMP7-S-DC24V-A HKE
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه CMP7-S-DC24V-A HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۸,۴۲۸ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه HRS3-S-DC24V-A HKE
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه HRS3-S-DC24V-A HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۲,۸۲۳ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 5پایه (CMP8-S-DC24V-C HKE (NT90
  رله آمپر بالا 24ولت 5پایه -CMP8-S-DC24V-C HKE -NT90
  رله محافظ کولرگازی
  رله محافظ کولرگازی
  ۴۶,۶۶۲ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP7-S-DC24V-C HKE
  رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP7-S-DC24V-C HKE
  فروش رله
  فروش رله
  ۳۸,۳۶۰ تومان
  رله آمپر بالا 48 ولت - REL MV002H-1AH-D1 48V
  رله آمپر بالا 48 ولت - REL MV002H-1AH-D1 48V
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۹۱,۸۰۰ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-A1 HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-A1 HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۲۴,۶۶۰ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-C1 HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-C1 HKE
  پایه میلیون
  پایه میلیون
  ۲۵,۶۰۵ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V FKA
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V FKA
  خرید رله
  خرید رله
  ۸,۴۱۱ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4TH-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4TH-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۴,۵۸۸ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 24 ولت 17 امپر HRS4NH-S-DC24V-C1 HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 24 ولت 17 امپر HRS4NH-S-DC24V-C1 HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۰,۱۸۱ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4TH-S-DC24V HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4TH-S-DC24V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۴,۶۷۲ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 4 پین HRS4H-S-DC24V-A HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 4 پین HRS4H-S-DC24V-A HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۰,۳۲۰ تومان

   رله Relay

   رله چیست؟

   این قطعه، یک قطعه الکترومکانیکی است که عمل نمودن آن در مدارهای الکتریکی مانند یک کلید ساده، از اصلی‌ترین  کاربردهایش به شمار می‌رود. ولی یکی از تفاوت‌های این قطعه با کلیدهای معمولی، این است که عملیات باز و بسته شدن در آن توسط جریان الکتریکی انجام می‌شود.

   کابردهای اصلی رله:

   کنترل مدارهای الکتریکی: رله‌ها وظیفه‌ی قطع و وصل جریان برق در مدارهای الکتریکی را بر عهده دارند
   محافظت از تجهیزات الکتریکی: رله‌ها می‌توانند برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و سایر خطرات استفاده شوند.
   اتوماسیون صنعتی: رله‌ها در اتوماسیون صنعتی برای کنترل فرآیندهای مختلف مانند ربات‌ها، نوار نقاله‌ها و ماشین‌آلات استفاده می‌شوند.
   سیستم‌های روشنایی: رله‌ها برای کنترل روشنایی در ساختمان‌ها، خیابان‌ها و سایر مکان‌ها استفاده می‌شوند.
   سیستم‌های امنیتی: رله‌ها در سیستم‌های امنیتی برای کنترل آژیرها، دوربین‌ها و سایر تجهیزات امنیتی استفاده می‌شوند.
   خودروها: رله‌ها در خودروها برای کنترل استارت، چراغ‌ها، برف پاک‌کن‌ها و سایر تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شوند.
    لوازم خانگی: رله‌ها در لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و تهویه مطبوع استفاده می‌شوند.

   مزایای استفاده از رله:

   رله‌ها می‌توانند جریان‌های زیاد را با استفاده از جریان‌های کم کنترل کنند.
   رله‌ها می‌توانند برای جداسازی مدارهای الکتریکی از یکدیگر استفاده شوند.
   رله‌ها می‌توانند برای ایزوله کردن تجهیزات الکتریکی از یکدیگر استفاده شوند.
   رله‌ها می‌توانند برای افزایش عمر تجهیزات الکتریکی استفاده شوند.

   انواع رله:

   رله سینگال مخابراتی: رله سیگنال مخابراتی نوعی رله الکترومکانیکی است که به طور خاص برای استفاده در سیستم‌های مخابراتی طراحی شده است. از ویژگی آنها می توان به سرعت بالا، قابلیت اطمینان بالا، عمر طولانی و مصرف کم اشاره کرد.
   رله آمپر بالا: رله آمپر بالا که به عنوان رله قدرت نیز شناخته می‌شود، نوعی رله الکترومکانیکی است که برای کنترل و حفاظت از سیستم‌ها و تجهیزات الکتریکی در برابر خطراتی مانند اتصال کوتاه و جریان اضافی در مدار طراحی شده است.از ویژگی های آن می توان به ظرفیت جریان بالا،قابلیت اطمینان بالا، سرعت بالا و عمر طولانی اشاره کرد
   رله خودرویی: رله‌های خودرویی قطعات الکترومکانیکی هستند که برای کنترل جریان برق در خودرو استفاده می‌شوند. آنها معمولاً در یک محفظه پلاستیکی کوچک قرار می‌گیرند و دارای چندین ترمینال هستند که سیم‌ها به آنها متصل می‌شوند. کاربرد های آن :استارت موتور، پمپ بنزین، چراغ ها و فن خنک کننده اشاره کرد.
   رله مغناطیسی: رله مغناطیسی نوعی رله است که از یک سیم پیچ برای ایجاد میدان مغناطیسی برای کار با کنتاکت ها استفاده می کند. رله ها برای کنترل مدارهای الکتریکی با استفاده از یک مدار الکتریکی جداگانه استفاده می شوند این رله در کنترل مدار های الکتریکی، محافظت از تجهیزات الکتریکی، اتوماسیون صنعتی، سیستم های روشنایی و سیستم های امنیتی کاربرد دارد.
   رله فلاشر: رله فلاشر که به نام رله راهنما نیز شناخته می‌شود، یک قطعه الکترومکانیکی است که در سیستم‌های روشنایی خودرو برای ایجاد چشمک زدن چراغ‌های راهنما، چراغ‌های خطر و بوق استفاده می‌شود.
   رله NEW ENERGY: رله NEW ENERGY نوعی رله الکترومغناطیسی است که به طور خاص برای استفاده در سیستم‌های انرژی جدید مانند سیستم‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و خودروهای الکتریکی طراحی شده است.
   رله جامد: رله جامد یک کلید الکترونیکی است که به عنوان بخشی از یک سوئیچ (تعویض) الکترونیکی به حساب می‌آید.  رله های جامد در کنترل موتورهای الکتریکی، کنترل گرمایش و سرمایش، کنترل روشنایی، کنترل تجهیزات صنعتی و پمپ ها و فن ها کاربرد دارد.
   رله های لچ: رله‌های لچ نوعی رله الکترومکانیکی هستند که با یک پالس کوتاه تحریک می‌شوند و پس از تحریک، وضعیت کنتاکت‌های آنها تا زمانی که پالس دیگری برای ریست کردن آنها اعمال نشود، حفظ می‌شود. به عبارت دیگر، این رله‌ها دارای حافظه هستند و می‌توانند وضعیت خود را بدون نیاز به جریان برق دائمی حفظ کنند.کاربرد های رله های لچ :سیستم های کنترل صنعتی، سیستم های روشنایی، سیستم های امنیتی، سیستم های مخابراتی وتجهیزات پزشکی است.

   انواع برند های رله:

   خرید رله از فراکوشان

   فراکوشان شرایط خرید اینترنتی انواع رله به صورت عمده با قیمت مناسب و کیفیت بالا را برای مشتریان محترم خود فراهم کرده است. همچنین این امکان را به مشتریانی که خارج از کشور هستند داده تا بتوانند محصولات مورد نظر خود را از سراسر دنیا به صورت آنلاین خریداری کنند. برای دسترسی آسان به انواع رله ها و سهولت انتخاب رله مورد نظر میتوانید از فیلتر های تعریف شده بر اساس ولتاژ، جریان و تعداد پایه دسته بندی شده اند استفاده کنید.
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • FKA
   • HKE
   • JD
   • TIANBO
   ولتاژ
   جریان
   پایه
   خیر
   بله