پل دیود صنعتی SKD160-16 SEMIKRON
  پل دیود صنعتی SKD160-16 SEMIKRON
  108008004
  ۱۰۸۰۰۸۰۰۴
  ۹۵۹,۰۰۰ تومان
   پل دیود صنعتی VUO160-16NO7 IXYS
  پل دیود صنعتی VUO160-16NO7 IXYS
  108008009
  ۱۰۸۰۰۸۰۰۹
  ۹۵۹,۰۰۰ تومان
  SKM 200GB12T4 SMIKRON
  SKM 200GB12T4 SMIKRON
  108001007
  ۱۰۸۰۰۱۰۰۷
  ۳,۵۰۷,۲۰۰ تومان
  VUO82-16NO7 IXYS پل دیود صنعتی
  VUO82-16NO7 IXYS پل دیود صنعتی
  108008008
  ۱۰۸۰۰۸۰۰۸
  ۴۷۹,۵۰۰ تومان
  آی جی بی تی 25T120 JRC TO247 IGBT
  آی جی بی تی 25T120 JRC TO247 IGBT
  108001013
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۳
  ۷۰,۶۲۳ تومان
  آی جی بی تی 40N120 JRC TO247 IGBT
  آی جی بی تی 40N120 JRC TO247 IGBT
  108001015
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۵
  ۱۵۸,۱۳۹ تومان
  آی جی بی تی 40T120 JRC TO247 IGBT
  آی جی بی تی 40T120 JRC TO247 IGBT
  108001014
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۴
  ۱۵۸,۹۲۰ تومان
  آی جی بی تی 40T60 JRC TO247 IGBT
  آی جی بی تی 40T60 JRC TO247 IGBT
  108001010
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۰
  ۷۰,۶۲۳ تومان
  آی جی بی تی G60T65 JRX TO247 IGBT
  آی جی بی تی G60T65 JRX TO247 IGBT
  108001011
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۱
  ۱۰۱,۳۲۵ تومان
  آی جی بی تی G75T65 JRX TO247 IGBT
  آی جی بی تی G75T65 JRX TO247 IGBT
  108001012
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۲
  ۱۳۸,۱۷۸ تومان
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 100GB12T4 SEMIKRON
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 100GB12T4 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۱,۸۷۶,۷۶۳ تومان
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 300GB12T4 SEMIKRON
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 300GB12T4 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 75GB12T4 SEMIKRON
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 75GB12T4 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۱,۷۸۲,۹۱۸ تومان
  آی جی بی تی صنعتی 7MBR 35VA120 IGBT
  آی جی بی تی صنعتی 7MBR 35VA120 IGBT
  108001009
  ۱۰۸۰۰۱۰۰۹
  ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  پل دیود صنعتی SKB30-16A1 SEMIKRON
  پل دیود صنعتی SKB30-16A1 SEMIKRON
  108008001
  ۱۰۸۰۰۸۰۰۱
  ۵۴۸,۰۰۰ تومان
  پل دیود صنعتی SKD110-16 SEMIKRON
  پل دیود صنعتی SKD110-16 SEMIKRON
  108008003
  ۱۰۸۰۰۸۰۰۳
  ۸۹۰,۵۰۰ تومان
  پل دیود صنعتی SKD210-16 SEMIKRON
  پل دیود صنعتی SKD210-16 SEMIKRON
  108008005
  ۱۰۸۰۰۸۰۰۵
  ۱,۰۲۷,۵۰۰ تومان
  پل دیود صنعتی SKD30-16A1 SEMIKRON
  پل دیود صنعتی SKD30-16A1 SEMIKRON
  108008010
  ۱۰۸۰۰۸۰۱۰
  ۵۴۸,۰۰۰ تومان
  پل دیود صنعتی SKD82-16 SEMIKRON
  پل دیود صنعتی SKD82-16 SEMIKRON
  108008002
  ۱۰۸۰۰۸۰۰۲
  ۴۷۹,۵۰۰ تومان
  پل دیود صنعتی VUO110-16NO7 IXYS
  پل دیود صنعتی VUO110-16NO7 IXYS
  108008007
  ۱۰۸۰۰۸۰۰۷
  ۸۹۰,۵۰۰ تومان
  پل دیود صنعتی VUO50-16NO7 IXYS
  پل دیود صنعتی VUO50-16NO7 IXYS
  108008006
  ۱۰۸۰۰۸۰۰۶
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان
  تریستور MCC 162-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 162-16 IO1 IXYS
  MCC 162-16 IO1 IXYS
  MCC ۱۶۲-۱۶ IO۱ IXYS
  ۱,۳۱۳,۳۵۰ تومان
  تریستور MCC 200-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 200-16 IO1 IXYS
  MCC 200-16 IO1 IXYS
  MCC ۲۰۰-۱۶ IO۱ IXYS
  ۱,۴۷۴,۴۶۲ تومان
  تریستور MCC 255-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 255-16 IO1 IXYS
  108002024
  ۱۰۸۰۰۲۰۲۴
  ۳,۵۰۷,۰۶۳ تومان
  تریستور MCC 312-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 312-16 IO1 IXYS
  MCC 312-16 IO1 IXYS
  MCC ۳۱۲-۱۶ IO۱ IXYS
  ۳,۵۹۶,۲۵۰ تومان
  تریستور MCC 500-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 500-16 IO1 IXYS
  MCC 500-16 IO1 IXYS
  MCC ۵۰۰-۱۶ IO۱ IXYS
  ۷,۰۱۲,۶۸۷ تومان
  تریستور MCC 72-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 72-16 IO1 IXYS
  MCC 72-16 IO1 IXYS
  MCC ۷۲-۱۶ IO۱ IXYS
  ۶۱۱,۳۶۲ تومان
  تریستور MCC 95-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 95-16 IO1 IXYS
  MCC 95-16 IO1 IXYS
  MCC ۹۵-۱۶ IO۱ IXYS
  ۶۳۲,۹۴۰ تومان
  تریستور SKKT 42-16E SEMIKRON
  تریستور SKKT 42-16E SEMIKRON
  SKKT 42-16E SEMIKRON
  SKKT ۴۲-۱۶E SEMIKRON
  ۵۳۹,۴۳۷ تومان
  تریستور SKKT 500-16E SEMIKRON
  تریستور SKKT 500-16E SEMIKRON
  SKKT 500-16E SEMIKRON
  SKKT ۵۰۰-۱۶E SEMIKRON
  ۶,۰۱۵,۶۷۰ تومان
  تریستور SKKT 57-16E SEMIKRON
  تریستور SKKT 57-16E SEMIKRON
  SKKT 57-16E SEMIKRON
  SKKT ۵۷-۱۶E SEMIKRON
  ۵۳۹,۴۳۷ تومان
  تریستور SKKT 72-16E SEMIKRON
  تریستور SKKT 72-16E SEMIKRON
  SKKT 72-16E SEMIKRON
  SKKT ۷۲-۱۶E SEMIKRON
  ۵۳۹,۴۳۷ تومان
  تریستور دیسکی N0734YS160 WESTCODE
  تریستور دیسکی N0734YS160 WESTCODE
  108002006
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۶
  ۱,۲۲۳,۱۳۶ تومان
  تریستور دیسکی N1114LS160 WESTCODE
  تریستور دیسکی N1114LS160 WESTCODE
  108002009
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۹
  ۱,۹۱۱,۱۵۰ تومان
  تریستور دیسکی N1588NS260 WESTCODE
  تریستور دیسکی N1588NS260 WESTCODE
  108002007
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۷
  ۳,۷۲۰,۳۷۲ تومان
  تریستور دیسکی N3012ZC260 WESTCODE
  تریستور دیسکی N3012ZC260 WESTCODE
  108002008
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۸
  ۷,۸۷۳,۹۳۸ تومان

   قطعات الکترونیک صنعتی⁠

   قطعات الکترونیک صنعتی چیست؟

   قطعات الکترونیک صنعتی پرکاربرد ترین قطعات الکترونیک هستند. و به طور خاص برای استفاده در کاربردهای صنعتی طراحی شده اند. این قطعات در برار شرایط سخت محیطی مانند: دما و رطوبت بالا، ارتعاشات و مواد شیمیایی خورنده مقاوم هستند.
   تاریخچه قطعات الکترونیکی صنعتی به سال 1900 و اختراع لوله های خلأ جهت تقویت سیگنال های الکتریکی بر میگردد و بعد از آن تا جایی پیشرفت کرد که لوله های نوری در سال 1927 ساخته شدند.

   کاربردهای قطعات الکترونیک صنعتی

   کنترل فرآیند
   اتوماسیون صنعتی
   تولید برق
   حمل و نقل
   ارتباطات
   پزشکی
   سیستم های روشنایی و تهویه
   سیستم های امنیتی و نظارتی
   تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

   مزایای استفاده از قطعات الکترونیک صنعتی

   افزایش راندمان
   اقزایش دقت
   افزایش قابلیت اطمینان
   افزایش ایمنی
   کاهش هزینه ها
   انعطاف پذیری
   سازگاری با محیط زیست
   کاهش اندازه و وزن تجهیزات
   اقزایش سهولت استفاده
   امکان اتصال به شبکه های صنعتی

   خرید قطعات الکترونیک صنعتی

   با توجه به کاربردهای گسترده ای که قطعات الکترونیکی صنعتی دارند. اگر شغلتان به الکترونیک مربوط می شود به احتمال زیاد به آنها نیاز پیدا می کنید. ما در فراکوشان، مجموعه کاملی از انواع قطعات الکترونیک صنعتی شامل دیود صنعتی، تریستور صنعتی، پل دیود صنعتی و ... را تهیه کرده و در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم تا بتوانید محصول مورد نظر خود را تهیه کرده و ما آن را با ارسال سریع و تضمین قیمت و کیفیت آن را برای شما ارسال کنیم تا آن را درب منزل تحویل بگیرید.⁠

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • SEMIKRON
   خیر
   بله