آداپتور 2402 CABLE LXO 24V 2A
  آداپتور 2402 CABLE LXO 24V 2A
  134002
  ۱۳۴۰۰۲
  ۱۷۸,۱۰۰ تومان
  آداپتور 2405 CABLE LXO 24V 5A + AC
  آداپتور 2405 CABLE LXO 24V 5A + AC
  134003
  ۱۳۴۰۰۳
  ۳۶۹,۹۰۰ تومان
  اداپتور 12 ولت 2 آمپر LXO 1202000
  اداپتور 12 ولت 2 آمپر LXO 1202000
  آداپتور 12ولت
  آداپتور ۱۲ولت
  ۸۰,۸۳۰ تومان
  سوئیچینگ S-360-12 LXO 12V 30A
  سوئیچینگ S-360-12 LXO 12V 30A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۵۷۵,۴۰۰ تومان
  سوئیچینگ 24ولت 10آمپر ULTRA SLIM LXO
  سوئیچینگ 24ولت 10آمپر ULTRA SLIM LXO
  101024
  ۱۰۱۰۲۴
  ۴۰۶,۰۰۰ تومان
  سوئیچینگ DR-60-12 LXO
  سوئیچینگ DR-60-12 LXO
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۷۱۲,۴۰۰ تومان
  سوئیچینگ DR-75-12 LXO 12V 10A
  سوئیچینگ DR-75-12 LXO 12V 10A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۱۲۳,۴۰۰ تومان
  سوئیچینگ DR-75-12 LXO 12V 6.3A
  سوئیچینگ DR-75-12 LXO 12V 6.3A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۰۸۲,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ DR-75-24 LXO 24V 3.2A
  سوئیچینگ DR-75-24 LXO 24V 3.2A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۰۸۲,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ DRP-240-12 LXO 12V 20A
  سوئیچینگ DRP-240-12 LXO 12V 20A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۲,۰۵۵,۰۰۰ تومان
  سوئیچینگ EDR-120-12 LXO 12V 10A
  سوئیچینگ EDR-120-12 LXO 12V 10A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۱۲۳,۴۰۰ تومان
  سوئیچینگ EDR-150-12 LXO 12V 12.5A
  سوئیچینگ EDR-150-12 LXO 12V 12.5A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۱,۲۱۹,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ EDR-75-12 LXO 12V 6.3A
  سوئیچینگ EDR-75-12 LXO 12V 6.3A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۰۸۲,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ EDR-75-24 LXO 24V 3.2A
  سوئیچینگ EDR-75-24 LXO 24V 3.2A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۰۸۲,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ NDR-150-12 LXO 12V 12.5A
  سوئیچینگ NDR-150-12 LXO 12V 12.5A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۲۱۹,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ NDR-150-24 LXO 24V 6.5A
  سوئیچینگ NDR-150-24 LXO 24V 6.5A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۲۱۹,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ NDR-75-12 LXO 12V 6.3A
  سوئیچینگ NDR-75-12 LXO 12V 6.3A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۰۸۲,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ NDR-75-24 LXO 24V 3.2A
  سوئیچینگ NDR-75-24 LXO 24V 3.2A
  سویچینگ ریلی
  سویچینگ ریلی
  ۱,۰۸۲,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-100-5 LXO 5V 20A
  سوئیچینگ S-100-5 LXO 5V 20A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۳۱۵,۱۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-120-24 LXO 24V 5A Ultra Slim
  سوئیچینگ S-120-24 LXO 24V 5A Ultra Slim
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۳۱۵,۱۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-150-5 LXO 5V 30A
  سوئیچینگ S-150-5 LXO 5V 30A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۳۲۸,۸۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-200-5 LXO 5V 40A
  سوئیچینگ S-200-5 LXO 5V 40A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۵۲۰,۶۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-250-12 LXO 12V 20A
  سوئیچینگ S-250-12 LXO 12V 20A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۴۲۴,۷۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-250-12 LXO 12V 20A AUTO FAN
  سوئیچینگ S-250-12 LXO 12V 20A AUTO FAN
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۴۵۲,۱۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-250-24 LXO 24V 10A
  سوئیچینگ S-250-24 LXO 24V 10A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۴۲۴,۷۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-25-12 LXO 12V 2A
  سوئیچینگ S-25-12 LXO 12V 2A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۱۱۶,۴۵۰ تومان
  سوئیچینگ S-360-12 LXO 12V 30A SLIM
  سوئیچینگ S-360-12 LXO 12V 30A SLIM
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۵۴۸,۰۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-50-24 LXO 24V 2A
  سوئیچینگ S-50-24 LXO 24V 2A
  101064
  ۱۰۱۰۶۴
  ۱۹۱,۸۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-50-5 LXO 5V 10A
  سوئیچینگ S-50-5 LXO 5V 10A
  101050
  ۱۰۱۰۵۰
  ۲۴۶,۶۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-600-24 LXO 24V 25A
  سوئیچینگ S-600-24 LXO 24V 25A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۲,۰۵۵,۰۰۰ تومان
  سوئیچینگ S-60-12 LXO 12V 5A
  سوئیچینگ S-60-12 LXO 12V 5A
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۲۰۵,۵۰۰ تومان
  سوئیچینگ ST-100-12 LXO 12V 8.5A ULTRA SLIM
  سوئیچینگ ST-100-12 LXO 12V 8.5A ULTRA SLIM
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۲۶۶,۰۰۰ تومان
  سوئیچینگ ST-120-24 LXO 24V 5A SLIM
  سوئیچینگ ST-120-24 LXO 24V 5A SLIM
  سویچینگ
  سویچینگ
  ۲۶۰,۳۰۰ تومان
  سوئیچینگ بارانی RAIN PROOF 12V 200W LXO
  سوئیچینگ بارانی RAIN PROOF 12V 200W LXO
  منبع تغذیه
  منبع تغذیه
  ۲۸۷,۷۰۰ تومان
  سوئیچینگ بارانی RAIN PROOF 12V 300W LXO
  سوئیچینگ بارانی RAIN PROOF 12V 300W LXO
  منبع تغذیه
  منبع تغذیه
  ۳۱۵,۱۰۰ تومان
  سوئیچینگ بارانی RAIN PROOF 12V 400W LXO
  سوئیچینگ بارانی RAIN PROOF 12V 400W LXO
  منبع تغذیه
  منبع تغذیه
  ۴۱۱,۰۰۰ تومان

   منابع تغذیه

   منبع تغذیه چیست؟

   منبع یا پاور ساپلای دستگاهی است که توان الکتریکی مورد نیاز را برای مصرف کننده الکتریکی یا بار الکتریکی تامین می کند. به عبارت دیگر آنها ولتاژ، جریان و فرکانس برق را به گونه ای تغییر می دهند که برای دستگاه های الکتریکی مورد نظر مناسب باشد.

   انواع مختلف منابع تغذیه

   منابع تغذیه خطی: برای تبدیل ولتاژ برق AC به DC استفاده می شوند. آنها ساده و ارزان هستند اما راندمان پایینی دارند و گرمای زیادی تولید می کنند.
   منابع تغذیه سوئیچینگ: مانند منابع تغذیه خطی هستند. با این تفاوت که 
   منابع تغذیه بدون وقفه (UPS): از یک باتری برای تامین برق در زمان قطعی برق و برای محافظت از تجهیزات حساس در برابر قطعی و نوسانات برق استفاده می شود.

   کاربرد های منابع تغذیه

   رایانه ها و تجهیزات الکترونیکی
   تجهیزات صنعتی
   تجهیزات پزشکی
   وسایل نقلیه
   مخابرات
   سیستم های امنیتی
   شارژ باتری ها
   تبدیل ولتاژ AC به DC و بالعکس
   فیلتر کردن نویز

   نکاتی که هنگام خرید منابع تغدیه باید در نظر گرفت

   توان مورد نیاز
   ولتاژ و حریان مورد نیاز
   راندمان
   قیمت 
   اندازه و و زن
   شرایط محیطی

   مزایای استفاده از منابع تغذیه

   تامین برق قابل اعتماد
   فیلتر کردن نویز
   حفاظت از تجهیزات
   افزایش راندمان
   تنظیم ولتاژ

   خرید منابع تغذیه

   هر مصرف کننده ی الکترونیکی برای کار نیاز به یک منبع تغذیه دارد. با توجه به گستردگی انواع منابع تغذیه و فراوانی آنها با کاربرد های گوناگون، یافتن محصول مورد نظر شاید در ابتدا امری سخت به نظر بیاید امّا نگران نباشید. فراکوشان با تجربه ی 25 ساله در این کار از نیاز های شما عزیزان مطلع می باشد و برای همین امر مجموعه ی کاملی از انواع منابع تغذیه که شامل آداپتور، سوئیچینگ، سوئیچینگ بارانی و... می باشد را جمع آوری کرده و در اختیار شما قرار داده تا بتوانید به آسانی منبع تغدیه مورد نظر خود را خریداری کنید. علاوه بر این به شما تضمین کیفیت و اصالت کالا را می دهد و آن را با ارسال سریع به درب منزلتان می فرستد تا شما با خیالی راحت محصول خود را تهیه کنید.⁠

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • LXO
   خیر
   بله