کریستال کوتاه XTAL 6.000MHZ
  کریستال کوتاه XTAL 6.000MHZ
  کریستال کوتاه
  کریستال کوتاه
  ۱,۹۱۸ تومان
   کریستال کوتاه XTAL 27.000000 MHZ
  کریستال کوتاه XTAL 27.000000 MHZ
  کریستال کوتاه
  کریستال کوتاه
  ۱,۹۱۸ تومان
  SUP-C3G-E OKAYA 3A 250V JAPAN نویز فیلتر
  SUP-C3G-E OKAYA 3A 250V JAPAN نویز فیلتر
  نویز فیلتر
  نویز فیلتر
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  سرامیک فیلتر LT421AW 421KHZ FILTER
  سرامیک فیلتر LT421AW 421KHZ FILTER
  فیلتر سرامیکی
  فیلتر سرامیکی
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر CRB500F2
  فیلتر CRB500F2
  120005
  ۱۲۰۰۰۵
  ۲,۰۵۵ تومان
  فیلتر CRB503F2
  فیلتر CRB503F2
  120004
  ۱۲۰۰۰۴
  ۲,۰۵۵ تومان
  فیلتر SFJ10/7MA 10/7MHZ
  فیلتر SFJ10/7MA 10/7MHZ
  120016
  ۱۲۰۰۱۶
  ۴,۱۱۰ تومان
  کریستال بلند 4/433619MHZ
  کریستال بلند 4/433619MHZ
  119009
  ۱۱۹۰۰۹
  ۱,۳۷۰ تومان
  کریستال بلند 6/000MHZ
  کریستال بلند 6/000MHZ
  119011
  ۱۱۹۰۱۱
  ۹۵۹ تومان
  کریستال کوتاه XTAL 12/059NF MHZ
  کریستال کوتاه XTAL 12/059NF MHZ
  کریستال کوتاه
  کریستال کوتاه
  ۵,۲۰۶ تومان
  کریستال کوتاه XTAL 12/0F9BF MHZ
  کریستال کوتاه XTAL 12/0F9BF MHZ
  کریستال کوتاه
  کریستال کوتاه
  خرید بالای 10 واحد۱۰۴ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱۰۴ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۴۱۶ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵,۲۰۶ تومان
  کریستال کوتاه XTAL 12/0R9NF MHZ
  کریستال کوتاه XTAL 12/0R9NF MHZ
  کریستال کوتاه
  کریستال کوتاه
  ۵,۲۰۶ تومان
  کریستال کوتاه XTAL 13.500 MHZ
  کریستال کوتاه XTAL 13.500 MHZ
  کریستال کوتاه
  کریستال کوتاه
  ۱,۹۱۸ تومان
  کریستال کوتاه XTAL 16.000000 MHZ
  کریستال کوتاه XTAL 16.000000 MHZ
  کریستال کوتاه
  کریستال کوتاه
  ۱,۹۱۸ تومان
  کریستال بلند 11/059
  کریستال بلند 11/059
  119010
  ۱۱۹۰۱۰
  ناموجود
  کریستال کوتاه XTAL 11.0592 MHZ
  کریستال کوتاه XTAL 11.0592 MHZ
  کریستال کوتاه
  کریستال کوتاه
  ناموجود

   کریستال و اسیلاتور و فیلتر XTAL

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله